Có gì mới?

Feature - Đổi áo choàng thời trang (có thuộc tính)

Gm-Snow

Administrator
Thành viên BQT
291

Đây là tính năng đổi áo choàng thời trang có thuộc tính sang áo choàng trắng.
  • Khi bạn đổi sẽ tốn phí: [email protected] / 1 lần đổi
  • Có thể đổi: Áo nam sang nữ và ngược lại giữ nguyên thuộc tính áo choàng không bị mất
Lưu ý: Bạn phải đặt vị trí đúng như yêu cầu nếu như làm sai BQT sẽ không chịu trách nhiệm.
Bước 1: Đặc áo choàng có thuộc tính vào vị trí "ô
Số 0" như hình.

288


Bước 2: Đặc áo choàng trắng vào vị trí "ô Số 1" như hình.

290


Bước 3: gõ lệnh !doiaochoang
- Sau khi thành công bạn sẽ có thông báo như sau và đợi đổi nhân vật để cập nhật áo choàng mới.
- Bạn sẽ nhận được 2 áo choàng 1 áo choàng cũ (thành áo choàng trắng không bị mất) & áo choàng mới sẽ nhận được full thuộc tính của áo choàng cũ.

287
 

Đính kèm

  • 36.3 KB Lượt xem: 14
Sửa lần cuối:

Top