Có gì mới?

EVENT - Điểm danh 7 ngày nhận quà hấp dẫn

Gm-Snow

Administrator
Thành viên BQT
125


- Thời gian điểm danh liên tục được tính từ Thứ 2 bắt đầu đến chủ nhật

 • Hằng ngày bạn chỉ cần gõ lệnh !diemdanh là sẽ được tính 1 ngày.
 • Cứ điểm danh liên tục 7 ngày từ thứ 2 đến chủ nhật bạn sẽ nhận được phần thưởng từ GM
Vé điểm danh
126
sử dụng click chuột phải
Phần thưởng:
Ngày 1

 • - Thái Cực Thần Đơn (1)
Ngày 2
 • - Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(đ.biệt) (1)
Ngày 3
 • - Thái Cực Thần Đơn (3)
Ngày 4
 • - Đại chiến thần đan (2)
Ngày 5
 • - Chí tôn hoàn (2)
 • Hộ tâm đan 30% (1)
Ngày 6
 • - Hỏa dương chí tôn đơn (2) +
 • Bùa thúy ngọc (phòng ngự) (chân) (1)
Ngày 7
 • - Kim long chỉ thêu (2)
 • Bùa thúy ngọc (vũ khí) (chân) (1)
 
Sửa lần cuối:

Gm-Snow

Administrator
Thành viên BQT
Cập nhật quà 7 ngày điểm danh tuần sau: ngày 04/05/2020
 

Top