Có gì mới?

NEWS - Cập nhật vật phẩm mới @Shop

Gm-Snow

Administrator
Thành viên BQT
Cập nhật thêm vật phẩm vào cửa hàng @shop

Chuyển sinh đơn (2) (!mua 4)

  • Sau khi sử dụng nhân vật sẽ được lên thẳng chuyển sinh 2 mà không cần luyện cấp.
  • Nhân vật sẽ quay về cấp độ 110 và nhận được danh hiệu chuyển sinh 2
  • Nhận 200 điểm tiềm năng (Cách nâng điểm tiềm năng xem tại đây: https://hkgh.vn/huong-dan/he-thong-chuyen-sinh-nhan-vat-moi.html)
Lưu ý:
  • Yêu cầu nhân vật phải chuyển sinh 1 (cấp độ không cần)
Chuyển sinh đơn (3) (!mua 5)

  • Sau khi sử dụng nhân vật sẽ được lên thẳng chuyển sinh 2 mà không cần luyện cấp.
  • Nhân vật sẽ quay về cấp độ 110 và nhận được danh hiệu chuyển sinh 2
  • Nhận 250 điểm tiềm năng (Cách nâng điểm tiềm năng xem tại đây: https://hkgh.vn/huong-dan/he-thong-chuyen-sinh-nhan-vat-moi.html)
Lưu ý:
  • Yêu cầu nhân vật phải chuyển sinh 1 (cấp độ không cần)
Mọi chi tiết xem tại đây:
https://id.hkgh.vn/cp/?a=webshop

292
 

Top