Hướng dẫn - Thăng chức & Thăng Thiên Nhân Vật

Gm-Snow

Administrator
Thành viên BQT
- Khi đạt đến các level theo mốc thì các bạn đến NPC "Môn chủ huyền bột" đệ nhận Quest
Lưu ý: Quest auto thăng chức không cần làm nhiệm vụ chỉ cần click vào là bạn sẽ tự động thăng chức thăng thiên nha.
Và mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ bạn phải đổi nhân vật để cập nhật skill & quest mới


Lưu ý:
- Đối với class hero bạn chỉ cần sử dụng vũ khí theo nhân vật mang lên người và nhận Quest và bạn sẽ không thăng cấp vũ khí.

Thăng chức 1- Cấp 10
Thăng chức 2 Lưu ý: [Chính] & [Tà] hãy chọn 1 trong 2- Cấp 35
Thăng chức 3- Cấp 60
Thăng chức 4- Cấp 80
Thăng chức 5- Cấp 100
Thăng thiên 1- Cấp 110
Thăng thiên 2- Cấp 120
Thăng thiên 3- Cấp 130
Thăng thiên 4- Cấp 140
Thăng thiên 5- Cấp 150

Vị trí npc nhận nhiệm vụ:
49
 
Sửa lần cuối:
Top