Hướng dẫn - Sử dụng lệnh di chuyển bản đồ!

Gm-Snow

Administrator
Thành viên BQT
Chat trong game với nội dung
Cú pháp: !move [tên bản đồ]
Ví dụ:

!move huyenbotphai
huyenbotphai
tamtaquan
lieuchinhquan
thanvomon
lieuthienphu
namminhhieu
namminhdong
tungnguyetquan
bachvoquan
namlam
bachaibangcung
hohapcoc
xichthiengioi
26100
 
Top