Hướng dẫn - Sơ lược về chức năng [Bái sư - học võ công]

Gm-Snow

Administrator
Thành viên BQT
- Điều kiện cơ bản:
 • Sư phụ phải là nhân vật đã thăng chức lần 2
 • Đệ tử tối thiểu là nhân vật đã thăng chức lần 2 (gia nhập chính/tà)
 • Khoảng cấp chênh lệch giữa đệ tử và sư phụ tối thiểu là 20
 • Sư phụ có thể nhận tối đa 3 đệ tử.
 • Đệ tử chỉ có thể nhận 1 sư phụ.
 • Các thế lực khác nhau không thể tạo quan hệ
 • Sư phụ và đệ tử phải là người cùng lớp nhân vật, cùng thế lực
- Tạo quan hệ:
Để tạo quan hệ thì đối phương phải đồng ý và tạo bằng phương pháp nhập từ mệnh lệnh đề nghị
Đệ tử gõ dòng lệnh: /requestmaster [Tên sư phụ]
Lưu ý: đệ tử và sư phụ phải đứng gần nhau

- Hủy bỏ sư đồ:
- Bạn có thể tự động sắp xếp lại quan hệ mà không cần hỏi ý kiến đối phương
Sư phụ hoặc đệ tử gõ: /abandonrelationship [Tên nhân vật] : sẽ hủy bỏ mối quan hệ với nhân vật thích hợp (thầy trục xuất đồ đệ, đồ đệ từ chối sư phụ)


- Phần thưởng liên quan đến sư đồ:
Phần thưởng cơ bản cho sư phụ:khi đệ tử đánh quái nhận được kinh nghiệm thì sư phụ được 1% số kinh nghiệm đó
Ví dụ: đệ tử đánh hổ được 1000 điểm kinh nghiệm thì sư phụ sẽ nhận được 10 điểm kinh nghiệm

Yêu cầu: sư phụ phải online

- Truyền thụ võ công:
 • Đệ tử có thể học 1 trong các võ công của sư phụ (skill 1-10:cool:
 • Sư phụ chỉ có thể truyền cho đệ tử những võ công của thăng chức lần tiếp theo
 • Kỹ năng sau khi truyền cho đệ tử thì sư phụ sẽ không thể sử dụng được nữa! (đã truyền đi rồi mà)
Ví dụ: đệ tử thăng chức lần 3 thì chỉ có thể nhận skill của thăng chức lần 4 trở xuống (tức là max là skill 97)
Cách truyền thụ:
 • Mở UI sư đồ lên bằng phím tắt Ctrl+B
 • Chọn tên đệ tử muốn truyền võ công
 • Bấm vào nút chiêu thư bên dưới chữ truyền thụ, 1 UI võ công sẽ hiện ra. Hiển thị tất cả kỹ năng 1-108 của sư phụ đã học
 • Sư phụ chọn võ công cần truyền thụ và kéo sang UI sư đồ
 • Sau khi kéo xong thì UI sư đồ bên đệ tử sẽ hiển thị kỹ đăng đã truyền thụ
Lưu ý: võ công chỉ có thể truyền thụ khi đệ tử đang online và không thể thay đổi võ công khác khi đã truyền thụ xong

- Giao diện:

Giao diện của đệ tử


Giao diện của sư phụ
Update :
 • Lệnh sư phụ nhận đệ tử /inviteapprentice ( tên nv )
 • Kỹ năng sau khi truyền cho đệ tử rồi thì sư phụ không thể sử dụng nữa!
Update lưu ý: - Kỹ năng sau khi truyền cho đệ tử rồi thì sư phụ không thể sử dụng nữa!
 
Top