Tin tức - Nhận giftcode & nhập giftcode trong Game

Gm-Snow

Administrator
Thành viên BQT
Bước 1: Đầu tiền bạn truy cập vào link.
http://id.hkgh.vn/cp/
104
Login: ID & Mật khẩu của tài khoản đã nhận phát code

Bước 2: Click vào Giftcode hình phía dưới hoặc link.

http://id.hkgh.vn/cp/?a=giftcode để lấy mã giftcode

102

Bước 3: Xem giftcode và login game nhập code vào như hình.

103

Lưu ý:
  • Giftcode của tài khoản nào nhận tài khoản đó không nhận được tài khoản khác
  • Giftcode này tối ưu hóa không cần thoát game nhận trực tiếp trong game
 
Top