Hướng dẫn - Hướng dẫn thần thú mới Hevenpet (phân loại, cường hóa, tiến hoá, tác dụng)

Gm-Snow

Administrator
Thành viên BQT
1. Phân loại:
- Hiện tại đang có 6 loại thần thú khác nhau là:
Rồng > Phượng Hoàng > Rùa > Sói > Rắn > Mèo
2. Ấp trứng thần thú:
- Để âp được được trứng thần thú thì trước tiên bạn cần phải mua một quả trứng trên cửa hàng (webshop):- Sau khi có trứng rồi thì nhanh chóng di chuyển đến gặp NPC "Em họ Tiểu Hương" tại bản đồ huyền bột phái! Để mua lồng ấp:


- Sau khi đã có lồng ấp thì ta click chuột phải và lồng ấp và đặt trứng thần thú vào:

- Sau khi xác nhận: lồng ấp sẽ chuyển đổi hình ảnh thành lồng đang ấp.

Lưu ý:
 • Thời gian ấp trứng là 3 ngày. Sau khi đủ thời gian ấp thì trứng sẽ tự động nở ra một trong 6 loại thần thú đã nêu ở trên. Có thể sử dụng vật phẩm hỗ trợ giúp trứng có thể nở ngay lập tức:
 • Không nên ấp trứng cùng lúc trong nhiều nhân vật thuộc 1 ID/Tài khoản để tránh xảy ra lỗi không đáng có.
3. Tiến hóa thần thú:

- Khi đã sở hữu thần thú, hãy đến gặp NPC "Em họ Tiểu Hương" chọn "Tiến hóa" để tiến hóa thần thú.


20

- Mỗi loại thần thú thì sẽ có 4 mức tiến hóa khác nhau: dưới đây là hình ảnh khi tiến hóa (theo thứ tự): Chung > Cao cấp > Kho báu > Chú Thích


  • Nguyên liệu để tiến hóa thần thú là 1 thần thú khác với cùng bậc tiến hóa (VD: để tiến hóa rùa [Chung] thì cần nguyên liệu là 1 thần thú có mức tiến hóa là [Chung])
  • Khi tiến hóa thành công, thần thú sẽ lên bậc tiến hóa tiếp theo, cấp Cường hóa của thần thú sẽ về 0.
  • Khi tiến hóa thất bại, thần thú được bảo toàn, nguyên liệu sẽ bị mất, cấp Cường hóa sẽ về 0.
  • Có thể sử dụng "Bùa May Mắn" 18 tại @ Shop để tăng tỉ lệ thành công khi tiến hóa.
  • Có thể sử dụng "Bùa Ngọc Bích" 19 tại @ Shop để bảo toàn mức độ Cường hóa của thần thú nếu tiến hóa thành công.
  • Bên dưới là hình ảnh thần thú theo các mức tiến hóa Chung > Cao cấp > Kho báu > Chú Thích


4. Cường hóa thần thú:

- Khi đã sở hữu thần thú, hãy đến gặp NPC "Em họ Tiểu Hương" chọn "Tăng cường" để Cường hóa thần thú.


16

 • Sử dụng Cường Hóa Thạch để làm nguyên liệu Tăng cường thần thú.
  [*]Cấp cường hóa tối đa của thần thú là 99.
  [*]Có thể sử dụng PVP để tăng tỉ lệ thành công cường hóa.
  [*]Khi cường hóa thành công, cấp cường hóa của thần thú [+ 1].
  [*]Khi cường hóa thất bại, thần thú được bảo toàn
+ Với cấp cường hóa < 5, cấp cường hóa của thần thú giữ nguyên.
+ Với cấp cường hóa >= 5, cấp cường hóa của thần thú [- 3].
- Chỉ số Tấn công, Phòng thủ, Sinh lực,... của nhân vật được tăng dựa trên Loại Thần Thú, Cấp Tiến Hóa và Cấp Cường Hóa của thần thú.


17
 
Reactions: ImD
Top