Hướng dẫn - Hướng dẫn dùng cửa hàng webshop

Gm-Snow

Administrator
Thành viên BQT
Bài viết này hướng dẫn newbie không biết sử dụng webshop trong game.
1/Đầu tiên chúng ta truy cập cửa hàng webshop: http://id.hkgh.vn/cp/?a=webshop
70

2/ Chúng ta chọn vật phẩm cần mua và vào game gõ lệnh trong game.
Ví dụ bán muốn mua vật phẩm: Bùa đổi tên có mã số là !mua 125 chỉ cần vào game gõ ngay khung chat
72

3/ Sau khi mua thành công bạn sẽ được thông báo và kiểm tra túi trang bị Ctrl + E lên xem vật phẩm mà bạn đã mua.
73

Chúc bạn chơi game tại HKGH.VN vui vẻ
 
Top