Tin tức - Hỗ trợ tạo nhân vật mới 2020

Gm-Snow

Administrator
Thành viên BQT
Khởi tạo nhân vật mới nhận bắt đầu chúng ta mở tui trang bị lên phím tắt "Ctrl + E" để sử dụng Chứng chỉ cho Tân Thủ
Sau khi sử dụng Chứng chỉ cho Tân Thủ:
  • Đẳng cấp 120
  • 20,000,000 triệu điểm kinh nghiệm
  • 20,000,000 triệu điểm kỹ năng
  • Chứng chỉ đẳng cấp 120
111

Để sử dụng Chứng chỉ đẳng cấp 120 yêu cầu bạn phải tìm đến NPC - Môn chủ huyền bột
để nhận Quest từ thăng chức 1 đến thăng thiên 2 để có thể sử dụng được
113
Sau khi hoàn thành Ctrl + E lên để sử dụng Chứng chỉ đẳng cấp 120.
Chứng chỉ đẳng cấp 120
nhận được phần thưởng như sau:

  • Full set trang bị đẳng cấp 120 + 10
  • Full set trang sức 3x
  • Giáp 95 + 10
  • Vũ khí 120 Theo Class + 10
Tất cả có hiệu lực vĩnh viễn.

112
 

Đính kèm

Top