Hướng dẫn - Hệ thống Nghề Chế tạo

ImD

Moderator
Thành viên BQT
I. Giới thiệu:
Nghề chế tạo gồm: (Chỉ học được 1 trong 3 nghề)
  • Nghề chế tạo thuốc
  • Nghề chế tạo vũ khí
  • Nghề chế tạo trang bị
II. Cấp độ nghề nghiệp :
Tuỳ theo nghề nghiệp đã học mà người chơi sẽ đạt được những danh hiệu nghề nghiệp khác nhau và có thể chế tạo các vật phẩm khác nhau.
  • Level 1 : Khi học kỹ năng chế tạo
  • Level 2 : Khả năng chế tạo đạt 100 điểm
  • Level 3 : Khả năng chế tạo đạt 300 điểm
  • Level 4 : Khả năng chế tạo đạt 600 điểm
III. Hướng dẫn học nghề và cách úp cấp độ nghề nghiệp:
  • Nghề chế tạo thuốc:
Học nghề tại NPC : NPC Bạc Hoá Thị
Điều kiện: NV Thăng chức 2
Cách tăng cấp độ nghề: Phân giải các loại ngọc sơ cấp/cao cấp (kim cương thạch, hàn ngọc thạch, ngọc thuộc tính) --> chế tạo thần đơn
13
  • Nghề chế tạo vũ khí:
Học nghề tại NPC : NPC Bạc Trương Thị
Điều kiện: NV Thăng chức 2
Cách tăng cấp độ nghề: Chế tạo vũ khí cấp thấp nhất.
15
  • Nghề chế tạo trang bị:
Học nghề tại NPC : NPC Lâm Nhật Phúc
Điều kiện: NV Thăng chức 2
Cách tăng cấp độ nghề: Tương tự như nghề chế tạo vũ khí. Úp nghề bằng cách chế tạo trang bị cấp thấp nhất
14
 
Sửa lần cuối:
Top